Jak kalibrować higrometr

Higrometr jest urządzeniem służącym do pomiaru wilgotności wewnątrz humidora. W sprzedaży występują higrometry cyfrowe i analogowe. Te pierwsze nie wymagają kalibracji - jest ona przeprowadzana w procesie produkcji. W przypadku higrometrów analogowych należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia upewnić się, że jego wskazania są właściwe i dokonać korekty ewentualnej odchyłki. W tym celu przeprowadza się kalibrowanie higrometru.

Czynność może być wykonana dwoma metodami. Prostsza polega na porównaniu wskazania higrometru analogowego z cyfrowym (trzeba oczywiście mieć dostęp do takiego urządzenia) i skorygowaniu wskazań zgodnie z wartością odczytaną na higrometrze cyfrowym. Druga metoda jest bardziej pracochłonna, ale może być przeprowadzona bez dostępu do skomplikowanych urządzeń. Kalibrację przeprowadza się w czterech krokach:

1. Do pustej plastikowej nakrętki należy wsypać do pełna soli kuchennej. Następnie sól zwilżyć kilkoma kroplami wody (tak aby była wilgotna, ale nie zaczęła się rozpuszczać).

2. Przygotowaną w ten sposób nakrętkę umieszcza się wraz z higrometrem w szczelnym woreczku (najlepiej szczelnej torebce strunowej) i całość dokładnie zamyka.

3. Po 6 godzinach odczytuje się wskazania higrometru bez wyjmowania go z woreczka (lub od razu po wyjęciu). Jeśli urządzenie wskazuje wartość 75%, oznacza to, że jest skalibrowane poprawnie i nie wymaga regulacji.

4. Jeśli odczyt różni się od 75% należy go skorygować śrubą lub pokrętłem znajdującym się z tyłu higrometru, ustawiając dokładnie wartość 75%. Korektę trzeba wykonać bezpośrednio po wyjęciu urządzenia z torebki, zanim warunki zewnętrzne zmienią wartość odczytu.

Jeśli higrometr nie jest wyposażony w pokrętło lub śrubę regulacyjną nie ma możliwości korekty błędu wskazania. W takiej przypadku należy zapamiętać różnicę w odczycie i w odpowiedni sposób korygować podawaną przez higrometr wilgotność.

Kontrolę wskazań higrometru warto przeprowadzać minimum raz w roku. Jeśli stwierdzane w czasie kontroli odchyłki są duże, częstotliwość należy odpowiednio zwiększyć. Po wykonaniu pierwszej kalibracji higrometru można przystąpić do przygotowywania humidora do przechowywania cygar. Czynność ta jest opisana w artykule "Jak przygotować humidor".

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.